wandelen

Vergoedings-mogelijksheden

KOM JE IN AANMERKING VOOR EEN VERGOEDING?

Werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.  

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en terug te vorderen bij de Belastingdienst.  

Via PGB of het UWV — Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.  

Jouw zorgverzekering  — De coaching van PSTVTY Mindful Wandelcoaching  behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door zorgverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.  

Wendy Quere

Ik werk in alle eerlijkheid, vol vertrouwen en met passie, plezier, optimisme & enthousiasme. Dat zijn mijn kernwaarden en is waar ik voor sta en hoe ik jou graag coach. 

Voorafgaand aan de start van de coaching vindt een kennismaking plaats, waarin we jouw coachvraag helder krijgen. We spreken af op een neutrale plek ergens in de natuur, bijvoorbeeld in het park (wandelcoaching), of in mijn coachpraktijk gelegen in Arnhem-Noord.

De kennismaking is gratis.