Oordelen

Geschreven door Wendy

Mindful Wandelcoach | Eigenaar PSTVTY Mindful Wandelcoaching

25 februari 2021

Oordelen

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

Oordelen, we doen het allemaal…. De een wat meer dan de ander. Hoe zit dat nou eigenlijk, dat oordelen? Hoe komt het dat we oordelen? Is het verkeerd dat we het doen? En hoe zit dat bij jou? Oordeel jij snel? En wellicht nog wel de belangrijkste vraag: ben jij je er bewust van?

Oordelen versus veroordelen

Wanneer je oordeelt, maak je onderscheid tussen de persoon en zijn gedrag. Oordelen is iets anders dan veroordelen. Als je iemand veroordeelt, zet je die persoon in een rol waar hij niet uit kan komen. Je bent een ‘slechte moeder’. En als slechte moeder kan zij dus helemaal niets goed doen. Wanneer je veroordeelt, geef je een waardeoordeel over een persoon, als je oordeelt niet.

The old me

‘Vroeger’ wilde ik werkelijk overal bij horen en bovenal ook overal iets van vinden. Want ik had de overtuiging dat als ik overal iets van vond en daar ook nog eens mijn mond bij opentrok ik wel als ‘interessant’ en ‘intelligent’ door het leven ging. Dat was wat ik zo graag wilde. Inmiddels weet ik wel beter, maar nog steeds betrap ik mezelf op het herhalen van deze patronen. Maar steeds vaker voel ik wat er gebeurt en voel ik of ik er iets mee kan of niet. Met de nadruk op ‘of niet’.

Mindfulness

Als mindful wandelcoach staat ‘mindfulness’ centraal in mijn leven. Mindfulness: ‘Aandacht schenken aan wat zich voordoet in het heden, zonder erover te oordelen.’

Elke dag probeer ik te zijn in het hier en nu, richt ik me met al mijn aandacht op het huidige moment. Los van alle gedachten, zowel negatief als positief. Telkens weer word ik getriggerd door het laatste woord van de prachtige definitie van mindfulness. Oordelen, zonder erover te oordelen. Ja, vooral dat, geen makkelijke vind ik het.

Geloof me, ook ik oordeel. Over mensen, over gebeurtenissen, over mezelf. Maar doordat ik meer en meer bewuster leef, probeer ik ook bewuster te oordelen. Me er in ieder geval bewust van zijn als het zich voordoet. Elke keer weer.

Oordelen: broodnodig

Als je overal een oordeel over hebt, dan maak je je wereld eigenlijk een stukje kleiner. En eigenlijk word je er een minder prettig persoon door. Maar oordelen hebben we ook nodig om de juiste keuzes te maken, anders voelen we ook niets. Het is voor jezelf een inschatting welke weg je wilt bewandelen. Oordelen geeft dus ook inzichten! Helemaal stoppen met oordelen is dus helemaal niet nodig. Maar je er bewust van worden en wat meer het leven ‘over je heen te laten komen’, zonder er steeds iets van te vinden, kan een verademing zijn.

Durf jezelf te leren kennen

Durf jij jezelf een spiegel voor te houden? Te bekijken naar wat je zegt, hoe je het zegt en hoe het komt dat je bepaalde dingen zegt? Daar begint het namelijk mee. Met een stukje zelfobservatie. Om bewuster te oordelen is het belangrijk dat je jezelf leert kennen. Dus stukje zelfkennis is onmisbaar. Deze dingen zijn echt de key!

Minder oordelen gaat over loslaten van verwachtingen. Ja, daar heb je ‘m weer! Loslaten! Als je je verwachtingen over van alles en nog wat loslaat, dan merk je snel dat je minder oordeelt. Je verwacht van niemand iets, dus je hoeft er ook niets van te vinden.

Oordelen onderzoeken

Je kunt niet ineens bewuster gaan oordelen. Maar je kunt wel onderzoeken waar je oordelen vandaan komen. Maak er een spel van met je partner, een vriend(in) of collega. Wijs elkaar op oordelen die je (samen) hebt. Het levert interessante gesprekken op (waar komen ze vandaan?) en het maakt je meer bewuster van je eigen gedachten. Kloppen ze wel? Kom erachter wat de reden is dat je oordeelt. Want feitelijk oordeel je omdat je zelf onzeker bent. En als je anderen erop betrapt; zij zijn degenen die onzeker zijn. Met oordelen haal je namelijk een ander naar beneden, waardoor jij je iets beter voelt over jezelf. Zo werkt het bij mij ook. Als ik super goed in mijn vel zit, heb ik veel minder de neiging om anderen in een hokje te stoppen. Ja, want dat doe je met oordelen: je stopt anderen in een hokje. Jouw hokje. Als je lekker in je vel zit, ben je niet met anderen bezig op die manier.

Eigen keuzes

Wees je bewust dat niet iedereen leeft zoals jij leeft. Iedereen maakt zelf keuzes en leeft zijn/ haar eigen leven. Accepteer dat maar gewoon. Ik vind het een mooi inzicht. Je ziet altijd maar een heel klein stukje van iemands leven. Ga ervan uit dat jij hetzelfde zou handelen als je in de schoenen van de ander zou staan. Met een andere achtergrond gedraag je je nu eenmaal anders. Het leven zou een stukje prettiger worden als we hier allemaal wat bewuster van worden en bewuster gaan leven. Focus op de dingen die echt belangrijk zijn in je leven. De lieve mensen om je heen en ook vooral op jezelf. Want echt als jij goed gaat, gaat de wereld om je heen ook een stuk beter. Zo is het gewoon.